Máy Bơm 3pha

  • Mã: MASTER CHT 300
Máy Bơm Nước MASTER CHT 300

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất: 3Hp
Điện áp sử dụng: 230V – 400V
Lưu lượng: 6 ÷ 36 (m3/h)
Chiều cao bơm: 33 ÷ 13 (m)
Kích thước họng hút -xả: Ø60 – Ø60
Vật liệu chế tạo bơm: Đầu bơm được làm bằng Gang, Cánh bơm được làm bằng Gang , Trục bơm làm bằng  thép không rỉ
Cường độ dòng điện: 5.3 (A)
Nhiệt độ chất lỏng bơm: 20o÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

Máy Bơm Nước MASTER CM40-250B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  11Kw / 15Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 9 ÷ 42  (m3/h).
Chiều cao bơm : 74 ÷ 56 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø49
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 24.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM50-160A

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  7.5Kw / 10Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 21 ÷ 78  (m3/h).
Chiều cao bơm : 36 ÷ 24 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø60
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 15.8 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

Máy Bơm Nước MASTER CM50-160B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  5.5Kw / 7.5Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 21 ÷ 78  (m3/h).
Chiều cao bơm : 30 ÷ 16 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø60
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 11.6 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-125A

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  7.5Kw / 10Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 30 ÷ 132 (m3/h).
Chiều cao bơm : 24 ÷ 15 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 15.9 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-125B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  5.5Kw / 7.5Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 30 ÷ 120 (m3/h).
Chiều cao bơm : 24 ÷ 15 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 12.3 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-160A

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  15Kw / 20Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 42 ÷ 144 (m3/h).
Chiều cao bơm : 40 ÷ 29 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 30 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-160B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  11Kw / 15Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 42 ÷ 144 (m3/h).
Chiều cao bơm : 34 ÷ 21 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 22.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-200A

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  22.5Kw / 30Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 54 ÷ 144 (m
3/h).
Chiều cao bơm : 56 ÷ 44 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 51.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20
o ÷ 40o
Bảo hành:12 thá

Máy Bơm Nước MASTER CM65-250B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  30Kw / 40Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 54 ÷ 144 (m3/h).
Chiều cao bơm : 78 ÷ 48 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 63.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

  • Mã: MASTER CST500/4
Máy Bơm Nước MASTER CST550/4

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất: 5.5Hp
Điện áp sử dụng: 230V – 400V
Lưu lượng: 30 ÷ 96 (m3/h)
Chiều cao bơm: 17 ÷ 10 (m)
Kích thước họng hút -xả: Ø114 – Ø114
Vật liệu chế tạo bơm: Đầu bơm được làm bằng Gang, Cánh bơm được làm bằng Gang , Trục bơm làm bằng  thép không rỉ
Cường độ dòng điện: 8.8 (A)
Nhiệt độ chất lỏng bơm: 20o÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  2.2Kw / 3Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 6 ÷ 60 (m3/h).
Chiều cao bơm : 23÷ 3.4 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 6.1 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 20 (2 Trang)